WSZYSTKIE CENY NEGOCJOWANE !
(+48) 668 568 869
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu www.coh2o.pl

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i usuwania informacji pozyskanych przez COH2O.PL. Dotyczy ona klientów oraz użytkowników Sklepu internetowego. COH2O.PL dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.
 

1. Informacje o administratorze danych osobowych.

 
PHU VERSO ROBERT SERAFIN UL.SPÓŁDZIELCÓW 8 L,72-006 MIERZYN NIP 852-135-60-34 (zwanym dalej Sklepem internetowym), prowadzącym sklep COH2O.PL.
 

2. Dane kontaktowe administratora

 
Adres korespondencyjny: PHU VERSO ,UL.SPÓŁDZIELCÓW 8L,72-006 MIERZYN
Numer telefonu: 692190984
Adres sklepu internetowego: coh2o.pl
 

3. Jakie dane zbiera Sklep internetowy podczas korzystania z Witryny?

 
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, COH2O.PL gromadzi dane zawarte w logach systemowych i plikach cookies.INFORMACJE O COOKIES PONIŻEJ.
 
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 

4. Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów? 


Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
 1.       Nazwisko i imię.
 2.       Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
 3.       Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 4.       Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku gdy zechcą Państwo otrzymać fakturę VAT.
 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta, mailowo na adres: biuro@coh2o.pl, bądź pod numerem telefonu +48 668 568 869.
 

5. Marketing Sklepu Internetowego 


O ile Państwo wyrazili na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 

6. Udostępnienie informacji 


Państwa dane osobowe udostępniamy tylko i wyłącznie, wtedy kiedy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Państwa zamówienia i w granicach prawa powszechnie obowiązującego podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
 •          podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi,
 •          operatorom pocztowym,
 •          bankom i instytucjom płatniczym,
 •          podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne,
 •          podmiotom świadczącym obsługę informatyczną,
 
Sklep internetowy ma z tymi podmiotami podpisane umowy powierzenia danych osobowych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres biuro@coh2o.pl. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.
Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.
 

7. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu:

 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych odpłatnie usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 

8. Środki techniczne i Państwa obowiązki 


Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. 
 

9. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 


Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@coh2o.pl Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@coh2o.pl
 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

11. Podstawowe informacje na temat zabezpieczenia danych osobowych

 
Wprowadziliśmy w szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo powstającymi zagrożeniami. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy działający z upoważnienia administratora danych osobowych.
 

12. Zmiany w Polityce prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. PHU VERSO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach PHU VERSO będzie informował stosownym komunikatem na swojej Witrynie.

13. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.
2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

14. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Cookies (Ciasteczka)

coh2o.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. 

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl
Sklep internetowy Shoper.pl